Για την πλοήγηση


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα | Το Μαγικό Χαλί στην Αγία Παρασκευή


Τα Τμήματα είναι ολιγομελή και χωρίζονται σε μεταβρεφικό, προ-προνηπιακό και προνηπιακό-νηπιακό.

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα βασίζεται στη Διαθεματική Προσέγγιση της γνώσης η οποία δίνει έμφαση στον τρόπο σκέψης των παιδιών, στο πώς μαθαίνει ένα παιδί και όχι στο περιεχόμενο ή στο αποτέλεσμα και είναι σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για την προσχολική εκπαίδευση.

Η διδακτέα ύλη δεν είναι αυτοσκοπός αλλά δημιουργείται βασιζόμενη στις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού.

Καλλιεργούμε κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών.

Επιλέγουμε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά και τα οδηγούν ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που το καθένα τους έχει κατακτήσει.

Το παιχνίδι αποτελεί κυρίαρχο διδακτικό μέσο.

Οργανώνουμε το χώρο μας ώστε να είναι πλούσιος σε ερεθίσματα και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα παιδιά.

Βασιζόμαστε στην Ομαδοσυνεργατική Μέθοδο, όπου τα παιδιά συνεργάζονται σε μεικτές ομάδες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αναπτύσσουν την κοινωνική και την συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Το εκπαιδευτικό μας κομμάτι χωρίζεται στις Θεματικές Ενότητες και τα Σχέδια Εργασίας.

Με τον όρο «Θεματικές Ενότητες» αναφέρονται οι διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγονται από τις παιδαγωγούς και αναπτύσσονται μέσα από όλες τις γνωστικές περιοχές.

Οι μαθησιακές περιοχές είναι:

Παιδί & Γλώσσα
 • Καλλιεργείται τόσο ο γραπτός όσο και ο προφορικός λόγος.
 • Αφηγούμαστε και πλάθουμε ιστορίες και παραμύθια.
 • Αναλύουμε ποιήματα απλά που συνδυάζουν ρυθμό και φαντασία.
 • Εμπλεκόμαστε σε αναφορές στη μυθολογία.
Παιδί & Μαθηματικά
 • Τα παιδιά εμπλέκονται σε διαδικασίες ταξινόμησης, αντιστοίχισης.
 • Εκτελούν μια συνταγή και εφαρμόζουν μαθηματική σκέψη, π.χ. μετράνε τις ποσότητες των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ακολουθούν μια διαδοχική χρονική σειρά στις ενέργειές τους.
 • Οργανώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα.
 • Εξοικειωνόμαστε με τα σχήματα και τους αριθμούς.
Παιδί, Δημιουργία & Έκφραση
 • Δημιουργούμε μέσα από τα εικαστικά, τη ζωγραφική, τη δραματική τέχνη, το κουκλοθέατρο, τη μουσική, την κίνηση και υποστηρίζουμε το ταλέντο και την καλλιτεχνική τους φύση.
 • Ερχόμαστε σε επαφή με όλα τα υλικά (μαρκαδόροι, κηρομπογιές, τέμπερες, ξυλομπογιές).
Παιδί & Φυσικό Περιβάλλον
 • Δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει πραγματοποιώντας εκπαιδευτικούς περίπατους και επισκεπτόμενοι φυσικούς χώρους.
 • Καλλιεργούμε τις φυσικές επιστήμες.
 • Αποκτούμε θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον.
Σχέδια εργασίας

Με τον όρο σχέδια εργασίας αναφέρονται τα θέματα τα οποία αναδύονται από τα παιδιά, η εμβάθυνσή τους κρατάει όσο παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν τις δραστηριότητες που θέλουν να υλοποιήσουν βάσει του θέματος.

Η Αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού.
Έτσι λοιπόν σε κάθε συγκέντρωση γονέων θα έχετε τη ευκαιρία να ενημερώνεστε για τη εξέλιξη και την πορεία του παιδιού σας μέσα την τάξη.

Δραστηριότητες
 • Ξένη γλώσσα Αγγλικά
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Μουσική / Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Μουσειακή Αγωγή
 • Δανειστική βιβλιοθήκη
 • Μαγειρική / Ζαχαροπλαστική
 • Κήπος για παιχνίδι και κηπουρική
 • Οργάνωση εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις - Γιορτές )
 • Εκπαιδευτικά - Βιωματικά σεμινάρια για γονείς / Διαλέξεις
 • Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πλήρως καταρτισμένους παιδαγωγούς οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και αγάπη για τα παιδιά

Το πρόγραμμα του σχολείου σε καθημερινή βάση ξεκινά στις 07:00 και ολοκληρώνεται στις 17:00. Αναλυτικά:

Παρακαλούμε να τηρείτε, όσο το δυνατόν, την ώρα προσέλευσης τόσο για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου όσο και για την διεξαγωγή του προγράμματος.